• Historia Szkoły

    • Historia Szkoły

     1910 – 1952 – na naszym terenie szkoła istniała we wsi Wólka Przybojewska. Mieściła się w wynajętych prywatnych mieszkaniach.

     1952-1953-otwarcie szkoły w Goławinie w poniemieckim baraku przeniesionym ze Smoszewa i postawionym na terenie przekazanym przez p. Wacława Kiełbasińskiego. Kierownikiem tej szkoły został p. Stefan Dutkiewicz.

     1962-budowa drugiego budynku szkolnego (obecnie dom nauczyciela) w czynie społecznym. Znajdowały się w nim dwie sale lekcyjne, korytarz, mieszkanie dla kierownika, a dolnej kondygnacji klaso – pracownia wychowania technicznego, pomieszczenie na kuchnię i stołówkę.

     1964-stanowisko kierownika objął p. Józef Waśniewski, a szkoła stała się ośmioklasową.

     1973-powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Czerwińsku, a szkoła w Goławinie stała się jej podległą.

     1975-w wyniku reformy administracyjnej zlikwidowano powiaty. Powstało województwo płockie. Szkoła podlegała pod Kuratorium Oświaty w Płocku.

     1979-rozpoczęto budowę budynku, w którym mieści się obecnie szkoła. Rozebrano drewniany barak najstarszej części szkoły.

     1981-nowy budynek został oddany do użytku. Znajdowały się w nim klaso – pracownie: biologiczna, polonistyczna, matematyczna, fizyczno – chemiczna, historyczno – geograficzna i dla klas młodszych.

     1983-84 – budowa obok szkoły sali katechetycznej i nauka religii prowadzona przez ks. Waldemara Nowaka w nowym budynku katechetycznym (do tej pory była w prywatnym domu p. Zofii Kowalskiej, około 0,5 km od szkoły).

     1986/87 – budynek starej części szkoły zaadaptowano na Dom Nauczyciela. W tych latach powstał przed szkołą skalniak. Od strony zachodniej mieściła się szkolna działka warzywno – kwiatowa (obecnie plac zabaw), od strony południowej działki mieszkańców Domu Nauczyciela.

     1989-w Ośrodku Rehabilitacyjno - Readaptacyjnym w Wólce Przybojewskiej powstały oddziały klasowe dla uczniów uzależnionych, w których pracowali nasi nauczyciele.

     1990-do szkół wróciła religia, a w klasach powieszono krzyże.

     1991-dyrektorem została p. Stefania Safaryn.

     1992/93 – opracowano Statut Szkoły. Uregulowano  w sądzie w Płocku akt własności gruntów na których pobudowano szkołę.

     1993-powstała pracownia informatyczna, do której 8 komputerów ufundowała spółka SAD z Warszawy. Zainstalowano w szkole alarm.

     1996-rozbudowano boiska szkolne. Wizyta ks. biskupa Zygmunta Kamińskiego. 

     1997-dyrektorem szkoły został p. Janusz Majewski. Zakupiono kserokopiarkę. Od tego roku organizowano dochodowe bale sylwestrowe i karnawałowe.

     1998-otwarto plac zabaw z wyposażeniem wykonanym przez jednego z rodziców (p. Bogusława Dąbrowskiego). Budynek szkoły został otynkowany. Wyremontowano ogrodzenie od strony południowej wymieniając siatkę na elementy betonowe. Powstał zamykany plac na rowery.

     1999-wywiercono przy szkole nowa studnię. Odbyło się Czerwińskie Święto Truskawek. W wyniku reformy szkolnictwa utworzono gimnazjum w Czerwińsku, a szkoła w Goławinie stała się sześcioklasowa.

     2000-zakupiono komputer z dostępem do Internetu. Odbyło się II Czerwińskie Święto Truskawek.

     2001-wydano gazetkę szkolną "Echo szkoły". Rozpoczęto starania o nadanie imienia szkole. Wybetonowano w czynie społecznym plac przed szkołą.

     2001/02 – na terenie szkoły powstała świetlica w związku z decyzją o dowożeniu dzieci z Wólki Przybojewskiej nad Wisłą oraz Miączynka. Otwarto sklepik szkolny „Grosik”.

     28.04.2002-odbyła się uroczystość nadania szkole im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji został zakupiony sztandar, gabloty. Ufundowano tablicę pamiątkową (50. rocznica istnienia szkoły), wmurowaną przy drzwiach wejściowych. Ofiarowano portret Kard. Stefana Wyszyńskiego. Na tę uroczystość został pomalowany front szkoły.

     2003-powstała w czynie społecznym nowa sala komputerowa 
     (w dawnym służbowym mieszkaniu) poświęcona przez biskupa Romana Marcinkowskiego.

     2004 - remonty sali 9.,7 (wymiana podłóg) 2. i 3.

     2005 - szkoła otrzymuje tytuł "Szkoły z klasą". 

     2006 - remont szatni i sal 8. i 4. w czynie społecznym przez rodziców. Szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową.

     2006/07 – generalny remont budynku szkoły (odgrzybianie, położenie nowej glazury i terakoty w łazienkach, wymiana okien). Powstanie strony internetowej szkoły. Remont i umeblowanie kuchni. 

     2008 – zagospodarowanie terenu szkoły. Powstanie Stowarzyszenia „Razem dla wsi” działającego przy szkole. Organizacja jesiennych festynów.

     2009 – wizyta duszpasterska ks. Biskupa Piotra Libery.

     2009 - W uroczystości zakończenia roku szkolnego wziął udział pierwszy polski kosmonauta – Mirosław Hermaszewski.

     2010 – wymiana dachu na budynku szkoły i remont kapitalny sali numer 7. Pomalowanie 10–lecia nadania jej imienia oraz ufundowanie tablicy pamiątkowej przez Stowarzyszenie „Razem dla wsi”

     2011 – doposażenie placu zabaw ze środków wypracowanych przez sklepik szkolny.

     2012 – obchody 60–lecia istnienia szkoły przyszkolnego przez Radę Rodziców.

      

     PRACOWNICY OBSŁUGI
     Joanna Szpalerska 
     Grażyna Waśniewska
     Genowefa Walczak
     Elżbieta Piętka
     Alina Golańska
     Bojanowska
     Barbara Romanowska
     Grażyna Kozera
     Henryka Draganiak
     Edward Kozera
     Eugeniusz Safaryn
     Gabriel Lewandowski
     Ewa Kowalska
     Janina Piekut
     Magdalena Stępniak
     Waldemar Pisarski

     PRZEWODNICZĄCY KOMITETU RODZICIELSKIEGO
     Ryszard Karolak
     Zdzisław Gronowski
     Mirosław Majewski
     Ryszard Kiełbasiński
     Eugeniusz Kołecki
     Kazimierz Żuławnik
     Jadwiga Rosiak
     Alina Kowalewska
     Adam Bruliński
     Marzena Romanowska
     Anita Pawłowska 
     Małgorzata Fotek 
     Piotr Perzanowski 
     Elżbieta Smakulska– aktualnie


     KADRA PEDAGOGICZNA W LATACH 1952 – 2012
     DYREKTORZY  SZKOŁY
     Stefan Dutkiewicz 1952 – 1964
     Józef Waśniewski 1964 – 1991
     Stefania Safaryn 1991 – 1997
     Janusz Majewski 1997 – aktualnie
      
     NAUCZYCIELE
     Stefan Dutkiewicz
     Józef Waśniewski
     Anna Grabowska (Haberska)
     Wiesław Kiełbasiński
     Anna Majewska
     Maria (Gwiazdówna) Caban
     Marianna Waśniewska
     Elżbieta Kuczera (Kołodziejska)
     Barbara Małkowska
     Bożena Ziemkiewicz (Haruba)
     Krystyna Walczak (Falkiewicz)
     Elżbieta Krawczyk
     Danuta Jastrzębska
     Danuta Barszczewska
     Aleksandra Kiełbasińska (Bartosiak)
     Piotr Mańkowski
     Maria Sikorska
     Stanisław Piętka
     Irena Rutkowska
     K. Dąbrowa
     Stefania Safaryn
     Beata Krucz
     Jerzy Nowicki
     Antoni Litwinienko
     Anna Wolińska
     Jolanta Walczak
     Maria Brulińska (Dzilińska)
     Stanisław Boszko
     Krzysztof Bebeszko
     Bożena Żółtowska
     Bożena Zalewska (Błaszczykowska )
     Wioletta Korzeniewicz
     Mirosław Grzelak
     Ks. Waldemar Nowak
     Danuta Czajkowska
     Hanna Majewska (Szymerska)
     Janusz Majewski
     Grażyna Felczak
     Teresa Domańska
     Bogumiła Szymańska
     Katarzyna Nowicka
     Jadwiga Żukowska
     Ewa Kowalska
     Hanna Średnicka
     Hanna Mikołajczyk
     Joanna Wiśniewska
     Małgorzata Majewska
     Katarzyna Kwiatkowska - Panek
     Ks. Bogusław Sabat
     Monika Krajewska (Bratkowska)
     Ks. Jarosław Ferenc
     Jolanta Pisarska
     Ks. Artur Bombiński
     Olga Wiórkiewicz-Rosiak
     Agata Świderska
     Agnieszka Kowalska
     Iwona Umięcka
     Maciej Ślaski 
     Patryk Fidelski 
     Iwona Tańska-Wątkowska 
     Magdalena Tokarska