• Nasz profil

    • Historia Szkoły

     1910 – 1952 – na naszym terenie szkoła istniała we wsi Wólka Przybojewska. Mieściła się w wynajętych prywatnych mieszkaniach.

     1952-1953-otwarcie szkoły w Goławinie w poniemieckim baraku przeniesionym ze Smoszewa i postawionym na terenie przekazanym przez p. Wacława Kiełbasińskiego. Kierownikiem tej szkoły został p. Stefan Dutkiewicz.

     1962-budowa drugiego budynku szkolnego (obecnie dom nauczyciela) w czynie społecznym. Znajdowały się w nim dwie sale lekcyjne, korytarz, mieszkanie dla kierownika, a dolnej kondygnacji klaso – pracownia wychowania technicznego, pomieszczenie na kuchnię i stołówkę.

     1964-stanowisko kierownika objął p. Józef Waśniewski, a szkoła stała się ośmioklasową.

     1973-powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Czerwińsku, a szkoła w Goławinie stała się jej podległą.

     1975-w wyniku reformy administracyjnej zlikwidowano powiaty. Powstało województwo płockie. Szkoła podlegała pod Kuratorium Oświaty w Płocku.

     1979-rozpoczęto budowę budynku, w którym mieści się obecnie szkoła. Rozebrano drewniany barak najstarszej części szkoły.

     1981-nowy budynek został oddany do użytku. Znajdowały się w nim klaso – pracownie: biologiczna, polonistyczna, matematyczna, fizyczno – chemiczna, historyczno – geograficzna i dla klas młodszych.

     1983-84 – budowa obok szkoły sali katechetycznej i nauka religii prowadzona przez ks. Waldemara Nowaka w nowym budynku katechetycznym (do tej pory była w prywatnym domu p. Zofii Kowalskiej, około 0,5 km od szkoły).

     1986/87 – budynek starej części szkoły zaadaptowano na Dom Nauczyciela. W tych latach powstał przed szkołą skalniak. Od strony zachodniej mieściła się szkolna działka warzywno – kwiatowa (obecnie plac zabaw), od strony południowej działki mieszkańców Domu Nauczyciela.

     1989-w Ośrodku Rehabilitacyjno - Readaptacyjnym w Wólce Przybojewskiej powstały oddziały klasowe dla uczniów uzależnionych, w których pracowali nasi nauczyciele.

     1990-do szkół wróciła religia, a w klasach powieszono krzyże.

     1991-dyrektorem została p. Stefania Safaryn.

     1992/93 – opracowano Statut Szkoły. Uregulowano  w sądzie w Płocku akt własności gruntów na których pobudowano szkołę.

     1993-powstała pracownia informatyczna, do której 8 komputerów ufundowała spółka SAD z Warszawy. Zainstalowano w szkole alarm.

     1996-rozbudowano boiska szkolne. Wizyta ks. biskupa Zygmunta Kamińskiego.

     1997-dyrektorem szkoły został p. Janusz Majewski. Zakupiono kserokopiarkę. Od tego roku organizowano dochodowe bale sylwestrowe i karnawałowe.

     1998-otwarto plac zabaw z wyposażeniem wykonanym przez jednego z rodziców (p. Bogusława Dąbrowskiego). Budynek szkoły został otynkowany. Wyremontowano ogrodzenie od strony południowej wymieniając siatkę na elementy betonowe. Powstał zamykany plac na rowery.

     1999-wywiercono przy szkole nowa studnię. Odbyło się Czerwińskie Święto Truskawek. W wyniku reformy szkolnictwa utworzono gimnazjum w Czerwińsku, a szkoła w Goławinie stała się sześcioklasowa.

     2000-zakupiono komputer z dostępem do Internetu. Odbyło się II Czerwińskie Święto Truskawek.

     2001-wydano gazetkę szkolną "Echo szkoły". Rozpoczęto starania o nadanie imienia szkole. Wybetonowano w czynie społecznym plac przed szkołą.

     2001/02 – na terenie szkoły powstała świetlica w związku z decyzją o dowożeniu dzieci z Wólki Przybojewskiej nad Wisłą oraz Miączynka. Otwarto sklepik szkolny „Grosik”.

     28.04.2002-odbyła się uroczystość nadania szkole im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji został zakupiony sztandar, gabloty. Ufundowano tablicę pamiątkową (50. rocznica istnienia szkoły), wmurowaną przy drzwiach wejściowych. Ofiarowano portret Kard. Stefana Wyszyńskiego. Na tę uroczystość został pomalowany front szkoły.

     2003-powstała w czynie społecznym nowa sala komputerowa
     (w dawnym służbowym mieszkaniu) poświęcona przez biskupa Romana Marcinkowskiego.

     2004 - remonty sali 9.,7 (wymiana podłóg) 2. i 3.

     2005 - szkoła otrzymuje tytuł "Szkoły z klasą".

     2006 - remont szatni i sal 8. i 4. w czynie społecznym przez rodziców. Szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową.

     2006/07 – generalny remont budynku szkoły (odgrzybianie, położenie nowej glazury i terakoty w łazienkach, wymiana okien). Powstanie strony internetowej szkoły. Remont i umeblowanie kuchni.

     2008 – zagospodarowanie terenu szkoły. Powstanie Stowarzyszenia „Razem dla wsi” działającego przy szkole. Organizacja jesiennych festynów.

     2009 – wizyta duszpasterska ks. Biskupa Piotra Libery.

     2009 - W uroczystości zakończenia roku szkolnego wziął udział pierwszy polski kosmonauta – Mirosław Hermaszewski.

     2010 – wymiana dachu na budynku szkoły i remont kapitalny sali numer 7. Pomalowanie 10–lecia nadania jej imienia oraz ufundowanie tablicy pamiątkowej przez Stowarzyszenie „Razem dla wsi”

     2011 – doposażenie placu zabaw ze środków wypracowanych przez sklepik szkolny.

     2012 – obchody 60–lecia istnienia szkoły przyszkolnego przez Radę Rodziców.