• Wykaz godzin do dyspozycji

     • Wykaz godzin do dyspozycji uczniów i rodziców w roku szkolnym 2022/2023

      Lp.

      Imię i nazwisko

      Dzień tygodnia 

      1.

      Krzysztof Bebeszko

      Środa - 725 - 755, czwartek -725 - 755

      2.

      Małgorzata Kamińska

      Środa - 1500 - 1600

      3.

      Monika Krajewska

      Poniedziałek – 1140 -1240

      4.

      Hanna Majewska 

      Czwartek - 1235 -1335

      5.

      Joanna Parzyszek-Ślaska

      Piątek - 1420 -1520

      6.

      Maciej Ślaski

      Czwartek - 1420 - 1520

      7.

      Hanna Średnicka

      Wtorek - 1420 - 1520

      8.

      Iwona Umięcka

      Czwartek - 1420 - 1520

      9.

      Olga Wiórkiewicz-Rosiak

      Środa - 1235 – 1305, Czwartek - 1235 -1305

      10.

      Agnieszka Zagalska 

      Środa - 1330 -1430

      11.

      Bożena Żółtowska

      Czwartek - 1140 -1240

      12.

      Marta Antosik

      Piątek - 700 – 730 

      13.

      Jolanta Pisarska 

      Wtorek 1140 - 1240

      14.

      Łukasz Majewski

      Wtorek 730-800, czwartek730-800

      15.

      Marta Drozdowska

      Czwartek 950 - 1050

      16.

      Ks. Artur Bombiński

      Poniedziałek - 1035 -1105 – co tydzień

      17.

      Patryk Fidelski

      poniedziałek - 1420 - 1520 co dwa tygodnie począwszy od26.09.2022r.

      18.

      Wiesława Krucz

      Poniedziałek - 1245 -1345  co dwa tygodnie począwszy od26.09.2022r.

      19.

      Małgorzata Olczyk

      wtorek – 730 – 800

      20.

      Janusz Majewski

      Środa – 1300 - 1400