• Kadra

    • Kadra Pedagogiczna w SP. Goławin 2023/24

     1

     Majewski Janusz

     Dyrektor,

     2

     Bebeszko Krzysztof

     Historia, Wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą,

     3

     Bombiński Artur

     Religia,

     4

     Dreszler  Katarzyna

     Terapeuta pedagogiczny, rewalidacja,

     5

     Fidelski Patryk

     Język rosyjski, muzyka,

     6

     Krajewska Monika

     Język angielski, Technika, Wychowanie  przedszkolne,  Logopedia, WDŻ, zajęcia z wychowawcą,

     7

     Krucz Wiesława

     Wiedza o społeczeństwie,

     8

     Lewandowska Agnieszka

     Religia,

     9

     Majewska Hanna

     Edukacja wczesnoszkolna, Plastyka, Muzyka, świetlica,

     10

     Majewski Łukasz

     Edukacja dla bezpieczeństwa, Wychowanie fizyczne,

     11

     Matusiak-Waśniewska Anna

     Język polski, koło j. polskiego,

     12

     Olczyk Małgorzata

     Fizyka,

     13

     Parzyszek-Ślaska Joanna

     Język angielski, koło j. angielskiego, zajęcia z wychowawcą,

     14

     Pisarska Jolanta

     Nauczyciel wspomagający, pedagog, rewalidacja,

     15

     Pydynowska Emilia

     Nauczyciel wspomagający,  rewalidacja,

     16

     Ślaski Maciej

     Język polski, biblioteka szkolna, Wychowanie Fizyczne, świetlica,

     17

     Średnicka Hanna

     Matematyka, świetlica, koło matematyczne, zajęcia z wychowawcą,

     18

     Umięcka Iwona

     Przyroda, Biologia, Geografia, Chemia, WDŻ, zajęcia z wychowawcą,

     19

     Wiórkiewicz-Rosiak Olga

     Edukacja wczesnoszkolna, Doradztwo zawodowe, Pedagog specjalny,  plastyka,

     20

     Zagalska Agnieszka

     Wychowanie przedszkolne,  j. angielski „0”,

     21

     Żółtowska Bożena

     Edukacja wczesnoszkolna, świetlica,

     Pracownicy niepedagogiczni

     1.

     Zasuńska Lidia

     Główny Księgowy

     2.

     Bogaczyk Maria

     Specjalista ds. płac

     3.

     Babulewicz Dorota

     Pomoc Administracyjna

     4.

     Ignacdzak Agnieszka

     Pomoc Administracyjna

     5.

     Kowalska Ewa M.

     Sprzątaczka-woźna

     6.

     Waśniewska Grażyna

     Sekretarz szkoły

     7.

     Stępniak Magdalena

     Sprzątaczka-woźna

     8.

     Pisarski Waldemar

     Konserwator

     9.

     Tymińska-Jaszczak Jolanta

     Pomoc nauczyciela