• Kadra

    • Kadra Pedagogiczna w SP. Goławin 2021/22

     1.

     Majewski Janusz

     Dyrektor

     2.

     Antosik Marta

     Informatyka, Wychowanie fizyczne

     3.

     Bebeszko Krzysztof

     Historia, Wychowanie fizyczne

     4.

     Ks. Bombiński Artur

     Religia

     5.

     Dreszler Katarzyna

     Nauczyciel wspomagający

     6.

     Fidelski Patryk

     Język rosyjski

     7.

     Kamińska Małgorzata

     Pedagog szkolny

     8.

     Kowalska Ewa

     Religia, Biblioteka szkolna, świetlica

     9.

     Krajewska Monika

     Język angielski, Technika, Wychowanie przedszkolne, WDŻ

     10.

     Krucz Wiesława

     Wiedza o społeczeństwie

     11.

     Lutomirska Emilia

     Wychowanie przedszkolne

     12.

     Majewska Hanna

     Edukacja wczesnoszkolna, Plastyka, Muzyka

     13.

     Majewski Łukasz

     Edukacja dla bezpieczeństwa, Wychowanie fizyczne

     14.

     Olczyk Małgorzata

     Fizyka

     15.

     Pawlak Monika

     Język angielski

     16.

     Pruska Agnieszka

     Logopedia

     17.

     Rutkowska Dorota

     Język angielski

     18.

     Ślaski Maciej

     Język polski

     19.

     Średnicka Hanna

     Matematyka, świetlica

     20.

     Umięcka Iwona

     Przyroda, Biologia, Geografia, Chemia, WDŻ

     21.

     Wiórkiewicz-Rosiak Olga

     Edukacja wczesnoszkolna, 

     22.

     Żółtowska Bożena

     Edukacja wczesnoszkolna, świetlica

     Pracownicy niepedagogiczni

     1.

     Zasuńska Lidia

     Główny Księgowy

     2.

     Bogaczyk Maria

     Specjalista ds. płac

     3.

     Babulewicz Dorota

     Pomoc Administracyjna

     4.

     Ignacdzak Agnieszka

     Pomoc Administracyjna

     5.

     Kowalska Ewa M.

     Sprzątaczka-woźna

     6.

     Waśniewska Grażyna

     Sekretarz szkoły

     7.

     Stępniak Magdalena

     Sprzątaczka-woźna

     8.

     Pisarski Waldemar

     Konserwator

     9.

     Tymińska-Jaszczak Jolanta

     Pomoc nauczyciela