• Plan lekcji

    • Dni tygodniaKolejność godzin zajęć edukacyjnychCzas trwania zajęć edukacyjnychKlasy (oddziały)


     OIIIIIIIVVVIVIIVIII
     13(6dz -7chł)11(6dz-5chł)16(7dz-9chł)8(4dz-4chł)10(15dz-5chł)11(3dz-8chł)13(7dz-6chł)17(4dz-13chł)10(3dz-7chł)
     Poniedziałek1800- 845zj.angielski9edukacja7edukacja8muzyka11matematyka5j.polski4fizyka3wyrównawcze
     2855- 940zedukacja9edukacja7edukacja8matematyka11j.polski5j.angielski4j.angielski3fizyka
     3950- 1035zedukacja9edukacja7edukacja8j. angielski11informatyka5historia4j.polski3j.angielski
     41055- 1140zedukacja9edukacja7religia8j.polski11j.angielski5matematyka4historia3chemia
     51150- 1235zedukacja9edukacja7j.angielski8przyroda11GW5W-F
     matematyka3j.polski
     61245-1330zlog
     log

     5WDŻ4j.rosyjski3historia
     71335-1420


     k-k
     chemia3j.rosyjski
     81425-1510
     WDŻ3DZ
     Wtorek1800-845zedukacja9eduklacja7edukacja8j.polski11historia5religia4biologia3religia
     2855- 940zedukacja9edukacja7edukacja8przyroda11matematyka5WF4religia3j.polski
     3950- 1035zedukacja9edukacja7edukacja8historia11religia5matematyka4j.polski3biologia
     41055- 1140zedukacja9edukacja7religia8GW11j.polski5GW4matematyka3WOS
     51150- 1235zedukacja9religia7edukacja8matematyka11geografia5j.polski4plastyka3WOS
     61245-1330religia 

     W-F
     WF
     historia
     geografia3matematyka
     71335-1420
     WF
     WF
     81425-1510
     k-k

     Środa1800-845zz.komputerowe5edukacja7edukacja8W-F
     W-F
     j.angielski4fizyka3j.polski
     2855- 940zedukacja9edukacja7edukacja8j.angielski4j.polski11informatyka5j.angielski3j.rosyjski
     3950- 1035zedukacja9edukacja7edukacja8informatyka5j.angielski11j.polski4j.rosyjski3j.angielski
     41055- 1140zreligia9j.angielski7edukacja8j.polski5muzyka11W-F
     chemia3matematyka
     51150- 1235zlog
     log


     religia5historia11matematyka4j.polski3geografia
     61245-1330z


     4W-F
     W-F
     71335-1420
     KM3k-k
     81425-1510     Czwartek1800-845j.angielskiedukacja9z.komputerowe5edukacja8W-F
     W-F
     religia4matematyka3chemia
     2855- 940zedukacja9edukacja7edukacja8matematyka11j.polski5geografia4WF3WF
     3950- 1035zreligia9edukacja7j.angielski8plastyka11matematyka5j.polski4biologia3EDB
     41055- 1140zedukacja9j.angielski7edukacja8j.polski11biologia5WF4religia3matematyka
     51150- 1235religialog
     log


     technika11plastyka5biologia4j.polski
     religia
     61245-1330z

     logopedia
     logopedia
     matematyka4geografia3j.polski
     71335-1420
     GW3GW
     81425-1510
     KP
     KM
     Piątek1800-845zj.angielski9edukacja7edukacja8W-F
     W-F
     muzyka4informatyka5j.angielski
     2855- 940zedukacja9edukacja7edukacja8matematyka11j.angielski5j.polski4j.angielski3fizyka
     3950- 1035zedukacja9edukacja7edukacja8religia11j.polski5j.angielski4historia3informatyka
     41055- 1140zedukacja9religia7z.komputerowe5j.angielski11matematyka5plastyka4W-F
     W-F
     51150- 1235zM-R9C-R7C-R8j.polski11religia5technika4matematyka3historia
     61245-1330z     technika5KM
     muzyka3j.polski
     71335-1420
     j.polski3matematyka
     81425-1510