• Aktualności

      • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

      •  

       Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie, jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o uzyskaniu dotacji celowej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2021 roku. W ramach ww. dotacji celowej Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie uzyskała dofinansowanie w wysokości 5.500,00  przy zapewnieniu wkładu własnego w wysokości 1.375,00 zł. Szczegółowy podział powyższej kwoty środków finansowych dla oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej prezentuje się następująco: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W GOŁAWINIE typ placówki oświatowej wysokość przyznanego wsparcia finansowego kwota wkładu własnego środki do wykorzystania oddział przedszkolny 1.500,00 zł 375,00 zł 1.875,00 zł szkoła podstawowa 4.000,00 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł RAZEM: 5.500,00 zł 1.375,00 zł 6.875,00 zł Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 zostały przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do naszej biblioteki dla oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej, działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo). Już teraz zapraszamy dzieci i rodziców do zapoznania się z nowościami wydawniczymi w poszczególnych bibliotekach szkół podstawowych.